Advice Mid Wales

Cyngor Canolbarth Cymru
Y Ganolfan Ofal
Ffordd y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Tel: 01654 700192
Ebost: enquiries@advicemidwales.org.uk

CYSYLLTWCH Ȃ NI

TheCareCentre

Ein cyfeiriad yw:

Cyngor Canolbarth Cymru
Y Ganolfan Ofal
Ffordd Y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SE20 8EQ

Rydym ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener o 10:30 hyd 2:30. Tarwch mewn i’n gweld - nid oes angen gwneud apwyntiad. Fodd bynnag, mewn achosion arbennig, ac yn dibynnu os oes cynghorydd ar gael ai peidio, gellir gwneud apwyntiad o flaen llaw.

Gallwch ein ffonio ar 01654 700192. (Os na chewch ateb yn ystod ein horiau agored, mae’n bosib ein bod gyda chleientiaid, felly gadewch neges a’ch rhif a bydd un o’n cynghorwyr hyfforddedig yn cysylltu â chi.

Neu gallwch ein e-bostio ar: enquiries@advicemidwales.org.uk

fbYmwelwch â ni ar Facebook

 

Gadewch i ni eich helpu

CYMORTH • CYNGOR • GWYBODAETH
CYNRYCHIOLI • DIDUEDD • AM DDIM