Advice Mid Wales

Cyngor Canolbarth Cymru
Y Ganolfan Ofal
Ffordd y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Tel: 01654 700192
Ebost: enquiries@advicemidwales.org.uk

MATERION CYFLOGAETH

Result
Logo_Advice_Mid_Wales

Rydym wedi llwyddo i helpu BC i hawlio tâl di-waith gan Gronfa Yswiriant Gwladol wedi iddi gael ei gwneud yn ddi-waith heb dâl gan ei chyflogwyr sy’n fethdalwyr.


Problemau yn y gwaith? Ydych chi wedi colli’ch gwaith yn annheg neu wedi’ch gwneud yn ddi-waith? Efallai eich bod yn berchen ar fusnes bach ac angen gwybodaeth am eich hawliau cyfreithiol neu gyfrifoldebau? Gallwn eich helpu i ddatrys eich problemau gyda’r materion canlynol ac eraill megis: cyflog cyfartal, hawliau mamolaeth a thadolaeth, anghydfod dros gyflog, sefydlu statws gyflogaeth, hawliau ‘teulu-gyfeillgar’; problemau cytundeb a threfn tribiwnal cyflogaeth. Felly, rhowch y gorau i boeni a dewch i mewn i’n gweld ni.


 

Gadewch i ni eich helpu

CYMORTH • CYNGOR • GWYBODAETH
CYNRYCHIOLI • DIDUEDD • AM DDIM