Advice Mid Wales

Cyngor Canolbarth Cymru
Y Ganolfan Ofal
Ffordd y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Tel: 01654 700192
Ebost: enquiries@advicemidwales.org.uk

DATRYS ANGHYDFOD A THRIBIWNLYS

Result
Logo_Advice_Mid_Wales

Er bod RC yn dioddef o boen difrifol yn ei gefn a’i wddf, cafodd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) ei wrthod. Wedi i ni apelio trosto a’i gynrychioli mewn Tribiwnlys derbyniodd y Budd-dal.


Ydych chi wedi cyflwyno cais am fudd-dal lles penodol ac wedi cael eich gwrthod? Peidiwch anobeithio ond dewch atom ni i drafod y mater. Pe byddem ninnau yn credu bod gennych achos da, gallem eich helpu i apelio a’ch cynrychioli mewn Tribiwnlys Haen Gyntaf (ni yw’r unig ganolfan cynghori yn yr ardal sy’n gallu gwneud hyn)


 

Gadewch i ni eich helpu

CYMORTH • CYNGOR • GWYBODAETH
CYNRYCHIOLI • DIDUEDD • AM DDIM

PWYSIG!
Mae ein cynghorwyr angen cymaint o wybodaeth â phosibl, felly, a fyddech cystal â dod â’r gwaith papur angenrheidiol sy’n berthnasol i’r mater i gyd efo chi. Os na wnewch hynny gallai gymryd llawer yn hwy i chi gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Mae’n hynod o bwysig os nad oes gennych ond amser byr i weithredu.