Advice Mid Wales

Cyngor Canolbarth Cymru
Y Ganolfan Ofal
Ffordd y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Tel: 01654 700192
Ebost: enquiries@advicemidwales.org.uk

Pryd a Lle

Machynlleth-Spend-Less-Live-More

Mae ein swyddfeydd yn yr Hen Ysbyty Fach, o dan yr enw

Y Ganolfan Ofal
Ffordd Y Bontfaen
Machynlleth
Powys
SE20 8EQ

Ffôn 01654 700 192

Rydym ar agor Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener o 10:30 hyd 2:30. Tarwch mewn i’n gweld - nid oes angen gwneud apwyntiad. Fodd bynnag, mewn achosion arbennig, ac yn dibynnu os oes cynghorydd ar gael ai peidio, gellir gwneud apwyntiad o flaen llaw.

fbYmwelwch â ni ar Facebook

 

Gadewch i ni eich helpu

CYMORTH • CYNGOR • GWYBODAETH
CYNRYCHIOLI • DIDUEDD • AM DDIM

PWYSIG!
Mae ein cynghorwyr angen cymaint o wybodaeth â phosibl, felly, a fyddech cystal â dod â’r gwaith papur angenrheidiol sy’n berthnasol i’r mater i gyd efo chi. Os na wnewch hynny gallai gymryd llawer yn hwy i chi gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Mae’n hynod o bwysig os nad oes gennych ond amser byr i weithredu.